Scroll

Project

Windpark Oostpolder

Waddenwind en Innogy realiseren in de Oostpolder een windpark van 21 windturbines met een opgesteld vermogen van circa 100 megawatt (MW). De opstelling bestaat uit 21 windturbines (ashoogte maximaal 166 meter en een maximale rotordiameter 145 meter) opgesteld in twee lichtgekromde lijnopstellingen van 10 turbines en 1 turbine bij de Pelikaanhoeve (bij Nooitgedacht).

Het team van Topwind ondersteunt Waddenwind (12 turbines) en Gijzenberg (1 turbine) in de voorbereidingen van de realisatie zoals de aanbesteding van de windturbines en de Balance of Plant. Inmiddels is er een preffered-supplier gekozen en wordt er gestart met de aanleg van de wegen.

Meer weten over dit project?
Neem contact op met Peter
ps@topwind.nl
+31 (0)6 57 79 96 61